📄

Tekst van het voorbeeld digitaal werkmanifest

Communicatie

 1. Gebruik MS teams voor het communiceren I op 1
  1. Bellen
  2. Chat
 2. De status indicatoren op MSteams worden bijgehouden en nageleefd
  1. Groen er mag ten alle tijden contact gezochtworden
  2. Rood (busy) er mag gevraagd worden of iemand tijd geeft
  3. Rood (niet storen) Dus ook niet storen, met 1 uitzondering, als 1 er een nood situatie is, we spreken dan ook af dat team members onderling elkaar toestemming geven in de "niet storen sectie"
  4. Geel (away) Geen berichten sturen om te voorkomen dat er prioriteiten voor iemand anders gemaakt worden
 3. Mail
  1. Wij sturen geen attachments alleen maar links naar documenten
  2. Wij mailen niemand in het team maar maken gebruik van chat
  3. wij zetten notificaties op documenten en discussies
 4. Yammer
  1. Wij delen kennis buiten het team via Yammer
  2. wij vragen andere teams via Yammer in de organisatie
 5. Project Planningen
  1. Wij delen onze team planning in Monday
  2. dit delen wij met andere teams
 6. Vakantie planning
  1. De vakantie planning houden wij bij in de team agenda op MSteams, let op, dit is gebaseerd op overleg, niet op first come first serve

Vergaderingen

 1. Wekelijkse team meeting (virtueel) (1 uur)
  1. Wij zijn op tijd en hebben audio getest
  2. we starten de meeting op tijd en wachten niet
  3. Camera aan is verplicht
  4. er is altijd een agenda
  5. er worden altijd notulen gemaakt
  6. Er is een voorzitter, dit wisselt per maand
 2. Dagelijkse toolbox meeting virtueel (15minuten)
  1. Wij zijn op tijd en hebben audio getest
  2. We starten op tijd
  3. Camera is niet verplicht, mag wel aan
  4. wij gebruiken de actie lijst om voortgang te checken
  5. Productie lead is de leider van deze vergadering
 3. Kwartaal Face to Face
  1. We hebben een vergaderzaal met minimal een groot scherm en audio apparaat
  2. Mobile Telefoons in de vergader ruimte staan op stil
  3. Er wordt geen mail gelezen of verzonden in de vergadering

Documenten en Tools

 1. Wij gebruiken twee Sharepoint omgevingen
  1. Team omgeving voor werk onder constructie en team documenten
  2. Organisatie omgeving voor publiceren en dus delen
 2. Document moeten verplaatst worden (gepubliceerd) als deze klaar zijn
 3. Een team wiki pagina zal als pdf worden geexporteert en als document gezien worden
 4. Een team discussie kan als pdf geexporteert worden (dit hangt van de inhoud af)
 5. Nieuwe tools moeten eerst getest worden en aantoonbare waarde hebben voor het team
  1. bij implementatie is een ieder op het gelijke kennisniveau van de tool

Kennis delen

 • Wij borgen onze organisatie kennis in de organisatie wiki
 • Wij voorzien gepubliceerde documenten van meta data
 • Team kennis (onder constructioe) delen wij in de Steams wikis en channels
 • deze ver[laatsen wij indien nodig

 • Wij minimaliseren kennis in mail door deze in de wiki over te brengen
 • Wij sluiten projecten af, ook in MsTeams